Festival

de l' Escargot

Parc de Clairfont

66350 TOULOUGES

© Team Cargols 2021

Ruta Europea del Caragol

L’any 2019, les associacions: Team Cargols, l’Aplec del Caragol, Confraria de la Vinyala, El Cargol Graciós, el Prat de Cati i l’Ajuntament de Bompas van signar la Carta de la Ruta Europea del Caragol.

Aquesta Carta es regeix pels principis següents:

  • Sense ànim de lucre.
  • Actuar en confiança.
  • Actuar en generositat.
  • Ajudar-se mútuament per tal de desenvolupar la cultura pròpia de cadascú al voltant de la gastronomia del cargol.
  • Hauran d’actuar d’acord, en respecte amb les normes i les característiques de la festa o fira on s’hi assisteix.

 

L’amfitrió de l’any tindrà al seu càrrec el secretariat de l’organització de la trobada.

Cada adherent de la Ruta Europea disposa d’un portaveu, un cas de l'admissió d’un nou membre, un representant serà designat pel nou adherent.

Les decisions són aprovades per la majoria de tres quartes parts d'adherents.

El planxot de la ruta es transmetrà a l’associació organitzadora de la reunió l’any següent.

 

 

El calendari s'estableix de la manera següent:

Primer any : Aplec de l'Escargot a Toulouges, el primer cap de setmana de juliol.

Segon any : la Fira de la Vinyala a Odena, el tercer cap de setmana de setembre.

Tercer any : Aplec del Caragol a Lleida, el darrer cap de setmana de maig.

Quart any : la festa del caragol a Bompas, el darrer cap de setmana de juliol.

Cinquè any : la Fira del Caragol a Sant Jordi, el tercer cap de setmana de maig.

Sisè any : la Festa Gràcia a Barcelona, la setmana del 15 d’agost.

Setè any :  .............