© Team Cargols 2024
 

Ruta Europea del Caragol

L’any 2019, les associacions: Team Cargols, l’Aplec del Caragol, Confraria de la Vinyala, El Cargol Graciós, Fira del Caragol i l’Ajuntament de Bompas van establir els fonaments de la Carta.

Aquesta Carta de la Ruta Europea del Caragol es regeix pels principis següents::

  • Sense ànim de lucre.
  • Actuar en confiança.
  • Actuar en generositat.
  • Ajudar-se mútuament per tal de desenvolupar la cultura pròpia de cadascú al voltant de la gastronomia del cargol.
  • Hauran d’actuar d’acord, en respecte amb les normes i les característiques de la festa o fira on s’hi assisteix.

 

La seva signatura va tenir lloc durant la 32a festa del cargol a Bompas el 29 de juliol de 2023.

 

L’amfitrió de l’any tindrà al seu càrrec el secretariat de l’organització de la trobada.

Cada adherent de la Ruta Europea disposa d’un portaveu, un cas de l'admissió d’un nou membre, un representant serà designat pel nou adherent.

Les decisions són aprovades per la majoria de tres quartes parts d'adherents.

El planxot de la ruta es transmetrà a l’associació organitzadora de la reunió l’any següent.

 

 

El calendari s'estableix de la manera següent:

Primer any : Aplec de l'Escargot a Toulouges, el primer cap de setmana de juliol.

Segon any : la Fira de la Vinyala a Odena, el tercer cap de setmana de setembre.

Tercer any : Aplec del Caragol a Lleida, el darrer cap de setmana de maig.

Quart any : la festa del caragol a Bompas, el darrer cap de setmana de juliol.

Cinquè any :  la Festa Gràcia a Barcelona, la setmana del 15 d’agost.

Sisè any :  la Fira del Caragol a Sant Jordi, el tercer cap de setmana de maig.

Setè any :  .............